Regulamin Szkoły Pływania PŁASZCZKA


1. Uczestnicy Szkoły Pływania Płaszczka powinni stosować się do regulaminu pływalni, wywieszonego na płycie basenu.

2. Zaleca się, aby na zajęcia przychodzić ok. 5 minut wcześniej, w celu stosownego przygotowania się do zajęć (m.in. przygotowanie okularków, czepka).

3. Lekcja trwa  45 min, zawsze zaczyna się i kończy zbiórką całej grupy.

4. Po wejściu na płytę basenu zabrania się:

– samodzielnego wchodzenia i skakania do wody,

– opuszczania płyty basenu (bez zgody prowadzącego)

– biegania po płycie basenu

4. Po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie udać się do szatni. Uczestnik zajęć od momentu przekroczenia bramki, przy kasach,  ma 60 min (w tym 45 min zajęć), aby zwrócić kluczyk. Po upływie tego czasu, będzie naliczana opłata (wg cennika) – płatana w kasie basenu.

5. Odrabianie zajęć odbywa się na życzenie zainteresowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z trenerem.

6. Nieobecności podczas zajęć można odrabiać przez cały rok szkolny po wcześniejszym ustaleniu terminu odrobienia zajęć. Szkoła Pływania Płaszczka nie zwraca kosztów za niewykorzystane zajęcia.

7. Instruktorzy pracujący w Szkole Pływania Płaszczka zobowiązują się nadzwyczaj starannie dbać o jakość nauczania i doskonalenia pływania, kreować sympatyczną atmosferę na zajęciach oraz wysoce efektywnie podnosić poziom umiejętności pływackich swoich podopiecznych.

9. Rodzic ma prawo do konsultowania z instruktorami umiejętności pływackich dziecka i zgłaszać wszelkie wątpliwości i sugestie.

10. Płatności za zajęcia dokonujemy za cały miesiąc do 15 każdego miesiąca

11. Dane osobowe dziecka oraz rodzica są wykorzystywane zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Szkoły Pływania Płaszczka.